Cereals i llegums a granel

Veient parada

Carnisseria Meritxell
Fesol, Mongeta cuita 400 grm
Carnisseria Meritxell
PROXIMITAT
3,95 € 3,95 €/un
Llenties  cuites 400gm
Carnisseria Meritxell
PROXIMITAT
3,95 € 3,95 €/un
Cigro cuit 400 grm
Carnisseria Meritxell
PROXIMITAT
3,95 € 3,95 €/un